PINTURAS. Série EN EL CAMINO.... bcn’12

"Observo la bellesa de la naturalesa, la selecciono, me l'apropio i d'ella creo petits mons..."

"En el camí..."; tracta de composicions pictòriques, a partir de fotografies d'arbres representades d'una manera molt especial. És mitjançant una tècnica japonesa i el resultat d'un aprenentatge de moltes altres, que aconsegueixo transformar les imatges en espais subtils, delicats i gairebé palpables. Els arbres representats sorgeixen com resultat d'una recerca personal de l'observar, escollir i transformar. Utilitzo la simbologia dels arbres per a justificar la gran varietat d'identitats del ser humà, com la història de cadascun és el resultat de com actuem, de com ens representem, o millor dit de com ens presentem. Els arbres no parlen, ni pensen, però al caminar entre ells hem sento acompanyada, els observo i m'imagino les seves històries, les seves arrels, observo els seus troncs, branques, fulles, fruits, colors, olors, textures, sons... I penso que en aquest món que ens ha tocat viure, hem perdut d'alguna manera el respecte a alguna cosa tan bàsic i fonamental com és la naturalesa, igual que hem perdut el respecte a les nostres pròpies emocions, a permetre'ns parar, escoltar i observar al nostre al voltant i poder així, escollir cap a on desitgem conduir el nostre següent pas, creant el nostre propi camí. En el camí és el resultat d'un procés de maduresa artístic, personal i professional com artista i art terapeuta.


"En el camino..."; trata de composiciones de fotografías de árboles tratadas de un modo muy especial Es mediante la técnica japonesa del Mizubari y el resultado de mi aprendizaje, que consigo transformar las imágenes en espacios sutiles, delicados y casi palpables.
Los árboles representados surgen como resultado de una búsqueda personal del observar, escoger y transformar… Utilizo la simbología de los árboles para justificar la gran variedad de identidades del ser humano, como la historia de cada uno es el resultado de cómo actuamos, de cómo nos representamos, o mejor dicho de cómo nos presentamos. Los árboles no hablan, ni piensan, pero al andar me siento acompañada, los observo y me imagino sus historias, sus raíces, observo sus troncos, ramas, hojas, frutos, colores, texturas…
Pienso que en este mundo que nos ha tocado vivir, hemos perdido de algún modo el respeto a algo tan básico y fundamental como es la naturaleza, al igual que hemos perdido el respeto a nuestras propias emociones, a permitirnos parar, escuchar y observar nuestro alrededor y poder escoger hacía donde deseamos conducir nuestro siguiente paso, y crear así nuestro propio camino.
En el camino es el resultado de un proceso de madurez artístico, personal y profesional como arte terapeuta.

Como toda obra que va surgiendo, siempre va a ser distinta al resto, cada momento y lugar permite y dirige la creación de un modo o otro, y lo importante es permitirse hacer...

Karen Foix Amuser.

No hay comentarios:

Publicar un comentario